Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår privacy policy.

CO-SWE-0058Privacy Policy

Biogen förbinder sig att respektera din personliga integritet. Vi inser också vikten av att skydda en persons personuppgifter och tillämpa högsta standard vad gäller etik och kontroll. Uppgifter om en persons hälsa, hälsointressen och sjukvård är privata och känsliga och vi är har förståelse för att du kan känna oro över att delge oss dina uppgifter.

Vi uppmanar dig att läsa igenom denna integritetspolicy för att få veta mer om den policy och praxis Biogen Sweden AB har tagit fram för att skydda personuppgifter, hantera våra relationer till tredje parter som kanske får tillgång till dina personuppgifter och för att följa all tillgänglig dataskyddslagstiftning. Du hittar också information om hur du kontaktar oss om du vill uppdatera dina personuppgifter eller meddela oss dina önskemål om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

I vår dagliga affärsverksamhet och samverkan med dig kan det hända att Biogen samlar in personuppgifter om dig. De personuppgifter vi samlar in är begränsade till uppgifter som gäller och krävs för att bedriva våra legitima affärssyften och/eller uppfylla våra åtaganden till dig och uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Biogen kan ge personer alternativet att inte lämna ut sin identitet eller använda en pseudonym när de genomför transaktioner i de fall det är lagligt och genomförbart. Men vi kommer inte alltid att kunna göra det och om du i sådana fall inte lämnar ut dina personuppgifter kanske inte Biogen kan tillhandahålla tjänster eller information till dig eller genomföra kommersiella transaktioner med dig. Vi kan ha tillgång till följande kategorier av personuppgifter om dig, även om endast några av dessa uppgifter kan knytas till person och skulle kunna identifiera dig direkt, men varje kategori kan ge viss information om dina intressen och aktiviteter som skulle kunna användas för att göra förfrågningar om dig.

 

INFORMATION SOM DU LÄMNAR FRIVILLIGT ELLER SOM KRÄVS ENLIGT LAG

 • Personuppgifter eller marknadsprofil. I vår samverkan med dig kan det hända att vi måste samla in personuppgifter om dig för att kunna erbjuda de tjänster eller den information som du efterfrågar eller för att underlätta kommersiella transaktioner med dig. Dessa personuppgifter kan samlas in direkt från dig genom din samverkan med vårt företag, genom tjänster och innehåll, även online, som vi gör tillgängliga för dig eller som ett resultat av tjänster eller andra insatser som du tillhandahåller Biogen. Sådana uppgifter kan gälla namn, ålder, kontaktuppgifter, anställningsbakgrund, utbildningsbakgrund, inklusive kvalifikationer, sysselsättning eller affärsuppgifter inklusive specialområden.
 • Känsliga personuppgifter. Biogen undviker att samla in känsliga personuppgifter Men i sällsynta fall, t.ex. för att förenkla tillgång till erbjudande om patientstöd, kanske Biogen behöver samla in känsliga personuppgifter, t.ex. medicinskt tillstånd, livsstil och behov av medicinska behandlingar inklusive aktuell medicinering. I fall det är nödvändigt att samla in känsliga personuppgifter om dig kommer vi att be om ditt samtycke till detta.

 

INFORMATION SOM SAMLAS IN NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBPLATS

När du besöker vår webbplats har vi tillgång till följande typer av uppgifter som dig.

 • Registrering på webbplatsen. Biogen har utformat webbplatsen på ett sådant sätt att du kan besöka oss och ta del av information om de tjänster och produkter vi erbjuder utan att du behöver röja din identitet eller frivilligt lämna några personligen identifierbara uppgifter. Om du väljer att registrera dig för att kunna använda Biogens funktioner och tjänster, antingen som konsument eller sjukvårdspersonal samlar vi in "personligen identifierbara uppgifter" från dig enligt ovan och den här informationen kan sammanställas för att ge dig de tjänster eller den information du efterfrågar eller för att se till att vi hela tiden har fullständiga, aktuella och korrekta personuppgifter.
 • IP-adress. När du besöker webbplatsen registrerar vi din IP-adress (Internet protocol). När du besöker webbplatsen registrerar vi din IP-adress vilket underlättar vår kommunikation med dig när du flyttar runt på webbplatsen.
 • Cookies. Cookies är små textfiler som vi placerar på din dator eller andra enheter med webbåtkomst. Med hjälp av dessa cookies kan vi skilja mellan dig och andra användare på vår webbsida samt förbättra vår webbsida och din upplevelse av den när du bläddrar igenom webbplatsen. Vi samlar också in information om hur du använder webbplatsen via cookies och liknande teknik. Cookies gör det möjligt för oss att känna igen dig och komma ihåg dina önskemål när du återvänder till webbplatsen. Cookietekniken innebär insamling av “clickstream”-data, som inte innehåller personligen identifierbara uppgifter utan avspeglar våra aktiviteter på webbplatsen och hjälper oss att anpassa vår erfarenhet av webbplatsen och förutse vad som kan intressera våra användare genom att mäta trafik i populära områden och modifiera de tjänster och den information som kunden efterfrågar.

Vi använder följande typer av cookies:

 • Cookies från första part – cookies som läggs in av den webbplats som visas i webbläsarens fönster – som identifieras med domännamnet i webbläsarens adressfält.
 • Sessionscookies – cookies som försvinner när webbläsaren stängs. startar i och med att användaren öppnar sitt webbläsarfönster och försvinner när användaren går ur webbläsaren.
 • Beständiga cookies – cookies som stannar kvar i enheten när webbläsaren stängs och därför kan göra att användarens önskemål eller aktiviteter kvarstår när de återvänder till webbplatsen.

Vi använder cookies på webbplatsen för att

 • styra användare till rätt webbplatsavsnitt,
 • se till att webbplatsen har ett genomgående utseende i olika webbläsare och enheter,
 • få webbplatsens komplexa områden att fungera,
 • spåra webbplatsens samlade besöksstatistik för att kunna förbättra webbplatsens egenskaper.

 

Vi använder oss bara av cookies från första part  eller cookies från en funktion hos första part. Vi tillåter inte att andra webbplatser eller tredje part använder våra cookies för sina egna syften eller placerar sina egna cookies på din dator när du går in på webbplatsen.

De flesta webbläsare ger möjlighet att kontrollera användning av cookies via webbläsarens inställningar. Du kan ställa in webbläsaren så att du får ett meddelande när du mottar en cookie, Då får du möjlighet att besluta om du godkänner åtkomst eller inte. Men om du inte godkänner en speciell cookie, kan det hända att vissa aspekter av webbplatsen inte fungerar korrekt eller fullt ut.

Om du vill veta mer om cookies, t.ex. hur man ser vilka cookies som har lagts in och hur man raderar dem, kan du besöka www.allaboutcookies.org.

 

 • Internettaggar. Ibland kanske vi använder internettaggar (som även kallas webbfyrar, åtgärdstaggar, enpixel-GIF-bilder, tomma GIF-bilder, osynliga GIF-bilder och 1 x 1-GIF-bilder) och cookies på denna sida. Det kan hända att vi placerar ut dessa taggar och cookies via en partner som utför webbanalystjänster och som kan lokalisera och lagra respektive information, som din IP-adress, i ett annat land som eventuellt tillhandahåller ett annat personuppgiftsskydd än det land där informationen inhämtas. Dessa taggar och cookies placeras ut på olika sidor på webbplatsen och vi använder tekniken för att mäta de registrerade användarnas responser på webbplatsen, även hur många gånger en sida öppnas och vilken information som inhämtas. Dessutom utvärderas användningen av webbplatsen.
 • Om du vill veta mer om webbtaggar och cookies som används vid online-annonsering eller hur man undviker att tredje part samlar in denna information kan du besöka Network Advertising Initiative website (link to: http://www.networkadvertising.org).

 

HUR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER?

BEGRÄNSNING, SYFTE OCH UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

 • Begränsning Biogen samlar endast in de personuppgifter om dig som är nödvändiga för ett eller flera av våra legitima affärssyften eller som krävs enligt lag. Dessutom samlar Biogen endast in personuppgifter med lagliga och rättvisa medel och inte på ett oskäligt sätt som innebär intrång.
 • Syfte. När Biogen samlar in dina personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att upplysa dig om vilka personuppgifter vi samlar in, för vilka syften vi samlar in informationen och vi kommer endast att använda sådana uppgifter för fastställda primära syften eller besläktade sekundära syften. Sådana syften kan t.ex. vara att då och då skicka reklammaterial eller nyhetsbrev till dig som vi tror kan vara av intresse, mäta vår efterlevnad av kontroll, sammanställa profiler och personuppgifter för att identifiera lämpliga utbildnings- och informationsprogram eller lämpliga möjligheter att samarbeta med dig eller få tjänster från dig.
 • Utlämnande av uppgifter. Biogen kommer att meddela dig till vilka organisationer (eller typer av organisationer) vi normalt lämnar dessa personuppgifter och vi kommer att ge dig kontaktuppgifter om du skulle vilja få åtkomst till de personuppgifter vi har om dig eller behöver uppdatera dina personuppgifter eller önskemål.
 • Verkställighet av lagen. Under särskilda omständigheter kan vi bli ombedda att lämna ut dina personuppgifter eller känsliga/hälsorelaterade personuppgifter som svar på ett domstolsbeslut, stämningsansökan, sökgaranti, lag eller föreskrift. Vi har för avsikt att samarbeta genom att svara på sådana förfrågningar, vidta lämpliga åtgärder för att se till att förfrågaren inser den känsliga naturen hos de personuppgifter och/eller hälsorelaterade personuppgifter som de eventuellt tar emot. Vi förbehåller oss också rätten att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter vid undersökning och åtal av användare som bryter mot våra regler eller medverkar i handlingar som är olagliga eller skadliga för personer eller de personuppgifter vi ansvarar för.
 • Produktrapporter. Om du kontaktar oss angående dina erfarenheter av att använda en av våra produkter kan det hända att vi använder de uppgifter du lämnar vid inlämning av reklamationer eller rapporter om ogynnsamma händelser till lokala och internationella kontrollmyndigheter inom sjukvårds- och läkemedelsområdet och för att uppfylla de villkor som krävs enligt lag. Vi kanske också använder oss av uppgifterna för att kontakta den ordinerande läkaren vid eventuell uppföljning av en oväntad händelse som rör användning av vår produkt.

 

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER TILL TREDJE PART

Biogen kommer inte att sälja eller lämna ut dina uppgifter utan ditt samtycke, utom i de fall när det är skäligen nödvändigt för normal affärsverksamhet och när detta uppgiftslämnande följer all gällande lagstiftning om dataskydd och personlig integritet.

Det kan hända att vi använder oss av tredje parter när vi erbjuder våra tjänster och vår information och ibland även tjänster som innebär samarbete med andra varumärken. Det kan också hända att vi använder oss av tredje parter för att analysera data som samlats in under vår normala affärsverksamhet, även från denna webbplats. Vi utlämnar inte dina personligen identifierande uppgifter till någon annan än våra anställda och de tredje parter som vi har affärssamarbeten med.

Om vi låter en tredje part få tillgång till dina personuppgifter kommer det bara att ske i syften som överensstämmer med denna integritetspolicy och i synnerhet utlämnar vi inte en persons personuppgifter till tredje parter utom när ett eller flera av följande villkor stämmer.

 • Vi har personens tillstånd att lämna ut uppgifterna.
 • Utlämnandet av uppgifter krävs enligt lag, rättsprocess eller på grund av obligatoriska yrkesmässiga krav.
 • Utlämnandet av uppgifter är skäligen relaterad till försäljning eller annat arrangemang av hela eller delar av vår verksamhet, men vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att uppmärksamma dig på en sådan händelse så att du eventuellt kan uppdatera dina önskemål om hur vi bearbetar dina personuppgifter.
 • De aktuella uppgifterna är offentligen tillgängliga
 • Utlämnandet av uppgifter är skäligen nödvändigt för att upprätta rättsliga anspråk.
 • Utlämnande av uppgifter sker till en annan Biogenenhet eller till personer eller enheter som erbjuder tjänster på våra eller personens vägnar (mottagande part), i överensstämmelse med syftet för vilket uppgifterna mottogs, om mottagaren med avseende på de aktuella uppgifterna:
 • omfattas av lagstiftning som ger en tillräcklig grad av integritetsskydd,
 • avtalat att tillhandahålla en tillräcklig grad av integritetsskydd.

 

ANNAN VIKTIG INFORMATION OM VÅRT FÖRHÅLLANDE TILL TREDJE PARTER

 

 • Produkter och tjänster som marknadsförs tillsammans med andra varumärken. Biogen kan samarbeta med andra företag för att gemensamt erbjuda dig ett innehåll eller tjänster eller erbjuda sina varumärken gemensamt. På en webbplats som erbjuder ett samarbete mellan varumärken kan du se både Biogens logotyp och samarbetspartnerns logotyp på skärmen. För att få tillgång till de tjänster som finns på en webbplats med varumärkessamarbete kan det hända att du måste registrera dig genom att fylla i ett online-formulär och dina registreringsuppgifter kan delges våra samarbetspartners.  Du bör läsa igenom båda varumärkenas integritetspolicy på deras webbplatser eftersom de kan skilja sig åt i vissa avseenden. Om du läser igenom dessa policys är det lättare att fatta ett informerat beslut om du ska lämna ut dina uppgifter på den aktuella webbplatsen. Kom ihåg att du alltid kan låta bli att lämna dina uppgifter på en partners webbplats genom att låta bli att använda tjänster eller innehåll som erbjuds av den webbplats som ingår i varumärkessamarbetet.
 • Länkar till andra webbplatser Biogens webbplatser kan också innehålla länkar till webbplatser som vi tror kan vara användbara och informativa. Observera att vi, förutom de webbplatser som kontrolleras av Biogens företagsgrupp, inte stödjer eller rekommenderar dessa webbplatsers innehåll eller tjänster och vi ansvarar inte för integritetsskyddet på dessa andra webbplatser. Vi rekommenderar att du observerar och läser igenom integritetspolicyn på varje webbplats du besöker. Kom ihåg att det som anges i denna integritetspolicy endast gäller uppgifter som samlats in av Biogen.
 • Annonsörer. Vi tillåter inte att annonsörer visar sina annonser på vår webbplats och vi tillåter inte tredje parters annonsservrar att använda cookies för att samla in uppgifter från användare på webbplatsen.

 

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

 

Tillåtna överföringar av personuppgifter till tredje parter eller inom Biogen är sådana som sker från ett jurisdiktionsområde till ett annat och kan gälla överföring till ett jurisdiktionsområde där lagarna ger ett annat skydd än i det ursprungliga jurisdiktionsområdet. I sådana fall vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifterna enligt denna integritetspolicy och alla gällande dataskyddslagar.

 

VÅR POLICY FÖR MINDERÅRIGA

 

Webbplatsens innehåll eller tjänster är inte avsedda för användare under 18 år. Webbplatsen är inte utformad för att tilltala minderåriga användare. Om vi får kännedom om att en användare under 18 år frivilligt lämnat personuppgifter som är personligen identifierande och/eller hälsorelaterade på webbplatsen eller att en vårdgivare frivilligt lämnat uppgifter om en patient som anges vara under 18 år raderar vi sådana uppgifter från våra aktiva databaser i enlighet med vår raderingspolicy som beskrivs i avsnittet om sekretessval.

 

MEDDELANDE OM INTEGRITETSSKYDD

 

Biogen Sweden AB och dess amerikanska samarbetspartners och dotterbolag (“Biogen”) erkänner att europeiska unionen (“EU”) har ett “omnibus”-dataskydd (dataskydd för samlade kundkonton) som inrättats enligt europeiska dataskyddsdirektivet (95/46/EG) och att Sverige har en omfattande dataskyddslagstiftning, “Dataskyddslagar”). Bland annat krävs enligt Dataskyddslagarna ett “tillräckligt skydd” för överföringen av vissa enskilt identifierbara data om anställda inom EU och Sverige (“uppgifter om europeiska arbetstagare”) till Biogens verksamheter i USA. Biogen respekterar följaktligen dessa krav för de mellan USA och EU och USA och Sverige gällande principerna om integritetsskydd som publicerats av amerikanska handelsdepartementet (U.S. Department of Commerce) (“integritetsskydd”) och gäller vissa uppgifter om europeiska arbetstagare som man i USA mottagit från sina anställda inom EU och Sverige. Biogen förser sina anställda inom EU och Sverige med information om de dataöverföringar som täcks av integritetsskyddet via separata policys och procedurer.

Efter skäliga ansträngningar till en uppgörelse, är det tillåtet för varje anställd inom EU eller Sverige, som inte kan lösa sitt problem eller dispyt direkt med Biogen, att kontakta sin lokala dataskyddsmyndighet för hjälp och information.

 

DINA SEKRETESSVAL

 • Registrering. När du väljer ett interaktivt verktyg eller en tjänst på webbplatsen kommer du att bli ombedd att välja (“registrering”) för att lämna de uppgifter som krävs. Det är alltid möjligt att låta bli att lämna de uppgifter som krävs.
 • Ta emot e-post. Du kan välja att ta emot uppdateringar via e-post om nyheter från Biogen. Om du vid en senare tidpunkt beslutar att du inte längre vill ha denna e-post, kan du säga upp prenumerationen genom att använda länkarna "Unsubscribe"  i den elektroniska kommunikationskanalen eller genom att skicka e-post med ämnet “Unsubscribe” till privacy@biogen.com.
 • Godkänna cookies. Ditt webbläsarprogram kan ställas in så att det avvisar alla cookies, men om du avvisar våra cookies kan det hända att vissa av webbplatsens funktioner och hjälpmedel inte fungerar korrekt.
 • Spåra inte-signaler. En del webbläsare kan skicka signaler om att besökaren inte ska spåras på webbsidor som vår. För närvarande finns det ingen fastställd bransch- eller kontrollstandard  om hur man ska besvara sådana signaler. Biogen förbinder sig att respektera din personliga integritet. Vi inser också vikten av att skydda en persons personuppgifter och tillämpa högsta standard vad gäller etik och kontroll. Uppgifter om en persons hälsa, hälsointressen och sjukvård är privata och känsliga och vi har förståelse för att du kan känna oro över att delge oss dina uppgifter.
 • Åtkomst/granskning/uppdatering av personuppgifter. Om en person upptäcker att de personuppgifter som vi har om dig är inkorrekta, ofullständiga, missvisande, irrelevanta eller inaktuella eller om en person skulle vilja få tillgång till, uppdatera eller granska sina uppgifter kan denne kontakta genom att använda kontaktuppgifterna nedan. Biogen kommer att försöka lämna den information som efterfrågas eller utföra de efterfrågade ändringarna i den mån det är tillåtet enligt gällande integritetslagstiftning. I alla händelser kommer vi att meddela dig resultatet av din förfrågan så snart som rimligen är möjligt.
 • Känsliga personuppgifter Du kan be oss ta bort de personuppgifter du tidigare lämnat när som helst med hjälp  av kontaktuppgifterna nedan. Observera att vi kanske inte kan uppfylla konsumentens önskemål om att ändra eller ta bort uppgifter som lämnats till Biogen av sjukvårdspersonal eller konsument om det gäller en läkemedelsbiverkning.

 

VÅRA SÄKERHETSÅTGÄRDER

 

Vi vill bevara dina personuppgifter  så säkert som det rimligen är möjligt.

 • Datasäkerhet. Vi använder oss av olika fysiska, elektroniska och praktiska åtgärder, inklusive utbildning och fortbildning av vår personal, allt utformat för att ge högsta möjliga skydd åt personuppgifter vad gäller dataförlust, felaktig användning eller oauktoriserad åtkomst, utlämnande av uppgifter, förändring eller destruktion. Säkerhetsåtgärderna vi använder för att skydda alla personuppgifter har utformats för att uppfylla eller överträffa branschstandarder för att hindra inkräktare mot åtkomst. Även om vi vidtar tillräckliga och rimliga åtgärder för att skydda personligen identifierbara uppgifter från dataförlust, felaktig användning eller ändring av tredje parter bör du observera att det alltid finns en viss risk att en oauktoriserad tredje part skulle kunna fånga upp en internetöverföring eller att tjuvar kommer på ett sätt att bryta sig in i vårt säkerhetssystem.
 • Datakryptering. Vi använder oss av krypteringsprogram för att säkerställa en del av dina personuppgifters integritet och sekretess. Personuppgifter som samlas in eller visas via en webbplats som kontrolleras av Biogen skyddas under överföringen av krypteringsprocesser som uppfyller kontroll- eller branschstandarder.

 

KONTAKTA OSS

Om du har några funderingar eller klagomål på vår metod att samla in eller hantera dina personuppgifter eller har några frågor om denna integritetspolicy eller skulle vilja informera oss angående dina val enligt ovan kan du kontakta oss på något av följande sätt:Du kan skicka e-post till oss på:

privacy@biogen.com

Du kan också skriva till oss på följande adress:

Compliance

Biogen Sweden AB

Kanalvägen 10A, 7tr

S-194 61 Upplands Väsby

 

ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi kommer endast att använda dina personligen identifierande uppgifter på det sätt som beskrivs i den integritetspolicy som träder i kraft när uppgifterna samlas in från dig. Men vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren i integritetspolicyn när som helst genom att publicera ändringar på webbplatsen och kommer att vidta tillräckliga och rimliga åtgärder för att vid behov få ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter.

 

Biogen-11781